تگ

بازار میدان هونیادی مجارستان

مرورگر
بازارهای معروف بوداپست مجارستان

بوداپست یک مقصد گردشگری با جاذبه‌های رنگارنگ فرهنگی، تاریخی و طبیعی است؛ اما نمی‌توان در بین این جذابیت‌ها، بازارهای معروف آن را نادیده گرفت. در این مقاله به معرفی بازارهای برتر شهر پرداخته‌ایم.