تگ

بازار وکیل شیراز

مرورگر
بازار قیصریه لار یکی از آثار مهم معماری ، تجاری و تاریخی فارس

بازار قیصریه از جاذبه های لار، یکی از آثار مهم معماری ، تجاری و تاریخی فارس محسوب می گردد.زمان ساخت این بازار احتمالا به اوایل قرن هشتم هجری می رسد.در مورد اینکه بازار قیصریه چه زمانی بنا شده است، نظرات مختلفی وجود دارد.