تگ

بازار چهل تن

مرورگر
بازار قدیم تهران ، یکی از مهم ترین بناهای تاریخی پایتخت

یکی از مهم ترین بناهای تاریخی پایتخت، بازار تهران است. قدمت بازار به سال ۹۰۷ تا ۱۱۳۵ و دوران صفویان می رسد. طبق تاریخی که بر جا مانده است، بنای اولیه ی بازار از جاهای دیدنی تهران،در دوران شاه طهماسب اول صفوی ساخته شده است.