تگ

بازار کاوه اهواز

مرورگر
جاهای گردشگری اهواز

جاهای دیدنی اهواز با اینکه به نظر کم می آیند اما بوی ایران و ایرانی را میدهد. اهواز و جاهای دیدنی اش بوی غیرت و استقامت میدهد بوی خاک ایران.اهواز یکی از شهرهای صنعتی و نفت‌خیز کشورمان است و اکثر مردمان آن به زبان عربی و فارسی سخن می‌گویند. اهواز در گذشته و به خصوص در ۸ سال دفاع مقدس، شاهد اتفاقات و رویدادهای مهمی بوده که شاید بسیاری از آن‌ها تلخ باشد.