تگ

بازار کویتی‌ها

مرورگر
معرفی بهترین مراکز خرید آبادان

آبادان قلب تپنده اقتصاد نفتی کشور محسوب می‌شود، بسیاری از اولین‌های ایران در آبادان ایجاد شد؛ شهری که از محبوبیت خاصی در بین مردم ایران برخوردار است، واز آنجایی که چندسالی است آبادان به منطقه آزاداروندپیوست مراکز خرید بزرگ و مدرنی در این شهر افتتاح شد.