تگ

بازالت های منشوری

مرورگر
جاذبه های دیدنی و گردشگری سربیشه

سربیشه مرکز شهرستان سربیشه واقع در استان خراسان جنوبی است.شهر سربیشه در فاصله 66 کیلومتری بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی واقع گردیده است .قدمت « شهرستان سربیشه » به زمان زرتشتیان بر می گردد .