تگ

بازدید از ارگ علیشاه

مرورگر
ارگ علیشاه تبریز | یادگار شکوهمند معماری ایلخانی

“لازم است یادآوری شود تاریخچه و معماری ارگ علیشاه تبریز به دلیل کمبود کاوش های انجام شده و حجم بالای تخریب های صورت گرفته، با شبهه های فراوانی روبرو است. به همین دلیل ممکن است در مطلب پیش رو با تناقضات تاریخی و دلایل مختلف برای ساخت ارگ مواجه شوید.