تگ

بازدید از تئاتر رومی

مرورگر
11 کاری که باید در عمان انجام داد

اینکه برای کشف خرابه های پترا به اردن سفر می کنید یا به خاطر شگفتی های وادی رم، از جذابیت های شهر امان غافل نشوید. پایتخت کوهستانی اردن، شامل تعداد بی شماری جاذبه و مکان برای بازدید است که گردشگران را با فرهنگ محلی پیوند می دهد و باعث شگفتی آنها می شود. این مقصد کوچک ارزش چند روز سفر را دارد.