تگ

بازدید از موزه های شهر

مرورگر

هنگامی که برای اولین بار وارد شهری می شوید، از کدام مکان ها بازدید می کنید؟ شاید بازدید از موزه های شهر جزو اولین گزینه شما نباشد اما حتما یکی از فعالیت های مورد علاقه شما است. بازدید از موزه ها شما را با فرهنگ، تاریخ و مردم آن شهر آشنا می کند و شگفتی های آن سرزمین را به شما نشان میدهد. بعضی از موزه ها ساختار معماری منحصر...