تگ

بازدید از کیپ Spear در جزیره نیوفاندلند

مرورگر
جزیره نیوفاندلند ، جزیره بزرگ و زیبا در کانادا

آیا شما برای سفر خود از ابتدا تا پایان را برنامه ریزی می کنید و یا فقط سفر را بدون برنامه شروع می کنید و در جریان سفر هر چیزی پیش آمد طبق آن جلو می روید؟ اگر شما جزو افرادی هستید که عاشق مناظر و طبیعت و گردش در خارج از منزل هستید،