تگ

باغ ارم شیراز

مرورگر

ستون‌هاست و شبستان غربی‌اش پوشش آجری دارد و سنگتراشی‌هایش از آن نمونه‌ای از معماری شگرف دوره قاجار پیش رویمان قرار می‌دهد. آدرس: جنوب خیابان لطفعلی خان زند، نزدیک شاه چراغ، کوچه نصیر الملک باغ های دیدنی شیراز باغ ارم شیراز تاریخ ساخت باغ ارم را به زمان سلجوقیان نسبت داده‌اند و در زمان ناصرالدین شاه عمارت‌های نیمه کاره تکمیل و بازسازی شد....

کند و جشنواره گل های رنگارنگ، این زیبایی را تکامل می بخشد. باید سر فرصت به این باغ های زیبا که زبانزد همه است سری زد و جانی دوباره از این باغ های زیبا گرفت. باغ ارم شیراز باغ ارم تکه ای از بهشت در شیراز است. سروهای سر به فلک کشیده ، کاج ها و افراهای کهنسال، نمای زیبای درختان سیب، گردو، خرمالو،...