تگ

باغ امیر سپهدار

مرورگر
باغ صميمی ، از یادگارهای دوران قاجار

عمارت و باغ تاریخی صمیمی که « باغ امیر سپهدار » نیز نامیده می‌شود،از یادگارهای دوران قاجار در شهر رامهرمز و استان خوزستان است.این عمارت در واقع محل سکونت و همچنین حکومت حاکم شهر بوده است.در ساخت این عمارت و باغ، از باغ‌های فرنگی آن زمان هم الهام گرفته شده است.