تگ

باغ امین الاسلامی

مرورگر
نتیجه تصویری برای عمارت امین الاسلامی نیشابور

باغ منزل امین الاسلامی مربوط به دوره پهلوی دوم است و در نیشابور، خیابان امام، روبروی باغ ملی واقع شده است.این عمارت خانهٔ شخصی امین الاسلامی یکی از خان‌ه های نیشابور در دوره پهلوی اول و دوم بوده‌است و قدمت بنا و سبب نامگذاری آن به همین دلیل است.