تگ

باغ بمید

مرورگر
یخدان‌های دوقلو ،  از آثار ماندگار باغ بمید

این یخدان‌های دو قلو را می‌توان از ویژه‌ترین نمونه‌های این اثر در ایران دانست که در روزگاه قاجار ساخته شدند.یخدان های دوقلوی سیرجان که از آن ها به عنوان منحصر به فردترین یخدان های دو قلو نام برده می‌شود، در غرب استان کرمان و در سیرجان قرار دارند.