تگ

باغ تاریخی فین

مرورگر
نتیجه تصویری برای بقعه شاهزاده ابراهیم

در شهر کاشان، بقایای بسیاری از آثار گذشتگان را می‌بینید که در هرکدام از بناهای تاریخی آن همچون بقعه شاهزاده ابراهیم و حمام فین کاشان داستان‌هایی را از گذشته در خود جای داده‌اند. بعضی دیگر هم از آفرینش‌های طبیعی بهره برده‌اند و به زیباترین شکل آراسته شده‌اند.