تگ

باغ جهان نما

مرورگر
دروازه قرآن شیراز ، یکی از نمادهای کهن شیراز

در شمال شرقی شهر شیراز دروازه‌ای قرار دارد که تنها دروازه به جامانده شیراز از زمان قدیم و یکی از جاهای دیدنی شیراز است.در قدیم شیراز دارای 6 دروازه بوده است.هم اکنون در شیراز دروازه ای به جز دروازه قرآن وجود ندارد.این دروازه در ابتدا در زمان عضد الدوله ساخته شد.

جاهای دیدنی شیراز ، شهر بهارنارنج و باغ ها دلگشا

شیراز شهر بهارنارنج و باغ های دلگشاست. شهری که پر از مسجد و خانه های قدیمی است که نمی توان بدون دیدن‌شان شیراز را ترک کرد. اینجا جایی است که محبوبیتش فقط به خاطر حافظیه و سعدیه نیست و همه شهر به آلبوم عکسی دیدنی می‌ماند.