تگ

باغ در فصل بهار

مرورگر
باغ گل کوکنهوف

کوکنهوف یا “جالیز” دومین باغ بزرگ گلکاری در دنیا، در لیسه، شهر کوچکی در هلند واقع شده که کمتر از یک ساعت با آمستردام فاصله دارد.