تگ

باغ شاه بهشهر

مرورگر
کاخ صفی آباد بهشهر ، در دل طبیعت سرسبز مازندران

به محض ورود به بهشهر کاخ صفی‌آباد را در نگاه اول می‌توانید ببینید. این کاخ، عمارتی زیبا و باشکوه بر فراز کوهی است که هم از پایین از جای جای شهر دیده می‌شود و هم نمایی فوق‌العاده برای تماشای تمام شهر در بالای کاخ فراهم کرده است.