تگ

باغ ملی

مرورگر
نتیجه تصویری برای خانه ملک مشهد

خانه ملک یکی از برجسته ترین آثار تاریخی است که در خیابان امام خمینی مشهد واقع شده است. خانه ملک منزلگاه فردی نیکوکار و ثروتمند مشهدی به نام حاج ملک حسین بوده است. روایت است که ملک حسین یکی از ثروتمندترین افراد در طی 100 سال اخیر بوده است.