تگ

باغ منجم باشی

مرورگر
منزل قدیم منجم باشی یکی از جاذبه های گردشگری لنگرود

این خانه، که در فشکالی محله لنگرود، میباشد، یکی از “آثار قدیمی و تاریخی لنگرود” و همچنین یکی از اصلی ترین جاذبه های گردشگری لنگرود محسوب میشود. خانواده منجم باشی در زمان آقا محمدخان صاحب نام و عنوان شدند و تا مدتها در گیلان حکومت و وزارت داشتند .