تگ

باغ وکیل آباد

مرورگر
نتیجه تصویری برای پارک جنگلی وکیل آباد مشهد

پارک وکیل آباد از تفرجگاه های قدیمی و زیبای مشهد است که در جنوب غربی مشهد و انتهای بلوار وکیل اباد واقع شده و با بلوار عریض و زیبای وکیل آباد به میدان آزادی مرتبط می شود. وکیل آباد به علت قرار گرفتن در دره ای با صفا از دیر باز مورد توجه اهالی شهر و مسافران بوده است.