تگ

باغ پرندگان عطر سیب

مرورگر
باقرشهر

باقرشهر یکی از شهرهای استان تهران است . این شهر از شمال به حریم منطقه ۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران ـ از جنوب به شهر کهریزک، از جنوب شرقی با جلگه ورامین، از جنوب غربی بابهشت زهرا و حرم سید روح‌الله خمینی همجوار است.