تگ

باقلوای قزوین

مرورگر
آشنایی با سوغات و صنایع دستی قزوین

به قزوین که سفر میکنید، یکی از اولین مقاصد گردشگری‌تان، دیدن از بازار سنتی این شهر خواهد بود. وقتی هم که به بازار قدم می‌گذارید، دلتان نمی‌آید سوغات قزوین را برای عزیزانتان تهیه نکنید. این شهر با مردم هنرمندش، انقدر همیشه پرنعمت بوده است که سوغاتیهای زیادی هم دارد.