تگ

بخش جوکار شهرستان

مرورگر
معرفی شهر ازندریان- استان همدان

ازندریان شهری است در استان همدان ایران. ازندریان در بخش جوکار شهرستان ملایر قرار دارد. این شهر در گذشته از اعتبار منطقه ای زيادی برخوردار بوده است. اين گذشته به دوره صفويه تا قاجاريه و نهايتاً پهلوی اول بر می گردد.