تگ

برج آرامگاه کاشف السلطنه

مرورگر
آرامگاه کاشف السلطنه (موزه تاریخ چای ایران)

یکی دیگر از جاهای دیدنی لاهیجان آرامگاه کاشف السلطنه است .وقتی از چای ایرانی صحبت می‌کنیم نمی توانیم لاهیجان را نادیده بگیریم زیرا لاهیجان پایتخت چای ناب ایرانی است. انتقال چای ابتدا از جاده ابریشم توسط چینی ها انجام می شد.