تگ

برج مدور

مرورگر
گنبد کبود یکی از زیباترین جاذبه تاریخی مراغه

گنبد کبود یکی ازجاذبه های تاریخی مراغه است.پهلوهای برج گنبد کبود دارای طاق نماها، حاشیه‌کاری‌ها و دندانه‌های جذابی است که چشم بینندگان شهر مراغه را به سوی خود خیره می‌کند. در نمای این برج تکه های کاشی بسیار نفیسی همانند نگین در میان رده‌های آجرچینی نشانده شده است.