تگ

بزرگترين تله كابين جهان

مرورگر
تله کابین حیران

تله كابين حيران سومين تله كابين گيلان است كه به بهره برداري ميرسد و با استان اردبيل نيز مشترك ميباشد