تگ

بزرگترین جاذبه ژاپن

مرورگر
12 جاذبه گردشگری برتر توکیو

توکیو، پایتخت ژاپن، و محل استقرار کاخ امپراطوری و کرسی دولت و پارلمان می باشد. در هونشو شرقی – مرکزی، بزرگترین جزیره اصلی ژاپن، این شهر پرجمعیت ارزش کاوش را دارد.