تگ

بزرگترین شهرهای ترکیه

مرورگر
مراکز خرید ازمیر، ترکیه

ازمیر جزو بزرگترین شهرهای ترکیه است و علاوه بر گردشگری، از نظر تجاری و اقتصادی بسیار اهمیت دارد. رشد و شکوفایی اقتصادی و تجاری در این منطقه باعث شده که از نظر تنوع و تعدد مراکز خرید، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد.