تگ

بزرگترین شهر کردنشین ترکیه

مرورگر
سفر به ترکیه (سفرنامه کامل جهت مسافرت به ترکیه)

سفر به ترکیه از آن سفرهایی بود که مدت زیادی به آن فکر کرده بودم. نمیخواستم کوتاه و مختصر آنرا ببینم و دوست داشتم بصورت زمینی و شهر به شهر برایش وقت بگذارم. همیشه دوست داشتم نقطه تلاقی شرق و غرب را ببینم و با مردمش را که با آنها اشتراکات فرهنگی زیادی هم داریم همکلام شوم.