تگ

بزرگترین فرودگاه های جهان

مرورگر
جدیدترین فرودگاه استانبول

فرودگاه سوم استانبول در حالی به بهره برداری رسید که دو فرودگاه آتاتورک و سابیها ظرفیت پروازهای ورودی به استانبول را با وجود حجم عظیم پروازها و مسافرین ورودی و خروجی به این شهر را نداشتند. فرودگاه بین المللی جدید استانبول در منطقه آرناوت کوی در بخش اروپایی استانبول، جزو بزرگترین فرودگاه های جهان به شمار می رود.