تگ

بستنی کولفی

مرورگر
با 10 نوع از بهترین بستنی ها در دنیا آشنا شوید

تنها شما نیستید که خوردن بستنی حالتان را بهتر می کند بلکه عده زیادی از افراد وجود دارند که با خوردن بستنی حالشان خوب می شود.  جالب است بدانید که تاریخ تهیه بستنی به زمان یونان باستان بر می گردد، زمانیکه که الکساندر بزرگ به خوردن برف با طعم عسل علاقه داشت.