تگ

بقایای آرامگاه هالیکارناسوس

مرورگر
آرامگاه هالیکارناسوس از عجایب هفتگانه‌ی دنیا

شهر باستانی بدروم از مهم‌ترین شهرهای گردشگری در ترکیه است و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی زیادی دارد. در این بین آرامگاه هالیکارناسوس ، مورد توجه بسیاری از گردشگران است. علت اصلی این توجه، قرار داشتن این آرامگاه در لیست عجایب هفتگانه‌ی دنیاست.