تگ

بقایای تاریخی ارجان

مرورگر
جاذبه گردشگری تنگ تکاب

تنگ تکاب در استان خوزستان واقع است. تنگ تکاب معبر کوهستانی جاده قدیمی بین النهرین به استخر و جاده دوره اسلامی خوزستان به فارس بوده است.طول تنگه در حدود ۵ کیلومتر است و رودخانه مارون از میان آن جریان دارد.تنگ تکاب دارای دو مدخل است.