تگ

بقعه‌ی امام‌زاده شیخ زین‌الدین

مرورگر
آشنایی با زیارتگاه شیخ زین الدین

بقعه‌ی امام‌زاده شیخ زین‌الدین در 12 کیلومتری جنوب شهرکرد و در بالای تپه‌ای در خارج از شهر طاقانک با چشم انداز بسیار عالی واقع شده است. امام‌زاده شيخ زين‌الدين از نوادگان حضرت علی(ع) و بنا بر روايتی از شاگردان امام‌ صادق (ع) بوده است.