تگ

بقعه امامزاده اسماعیل فیروزکوه

مرورگر
معرفی امامزاده اسماعیل فیروزکوه

بقعه امامزاده اسماعیل فیروزکوه در مرکز بافت قدیم شهر فیروزکوه و در شمال کوه منفردى واقع گردیده که قلعه قدیمى فیروزکوه روى آن کوه ساخته شده.نسب این امامزاده به امام موسى کاظم(ع) مىرسد. بنای اولیه بقعه امامزاده اسماعیل(ع)احتمالاً مربوط به قرن ششم یا هفتم هجری بوده است.