تگ

بقعه امامزاده علی

مرورگر
معرفی نجف شهر-استان کرمان

نجف شهر از شهرهای استان کرمان در جنوب شرقی ایران است. این شهر در شهرستان سیرجان قرار گرفته‌است.  نجف شهر بزرگترین و مهمترین شهر اقماری شهرستان سیرجان می‌باشد. این شهر تابستان‌های نسبتاً گرم و زمستان‌های سردی دارد.