تگ

بقعه امامزاده محسن

مرورگر
امامزاده محسن مریانج ، از امامزاده‌های فصلی ایران

همدان شهری با تاریخ و فرهنگی چند هزار ساله آثار تاریخی ارزشمندی در خود دارد. در این شهر مانند دیگر شهرهای ایران، امامزاده‌هایی در کوه‌ها و دره‌های الوند خفته‌اند. امامزاده محسن (ع) یا همان امامزاده کوه یکی از این امامزاده‌ها به شمار می‌آید که با گنبدی آجری خودنمایی می‌کند.