تگ

بقعه تاریخی مالک

مرورگر
جاذبه گردشگری بقعه تاریخی مالک

بقعه مالک بر روی تپه ای در مرکز شهر سنقر قرار گرفته و از آثار ارزشمند و جاذبه گردشگری این شهر و استان کرمانشاه است.
بقعه مالک بنایی برجی شکل با پلان هشت ضلعی است. طول اضلاع آن به ۵/۳ متر می رسد.