تگ

بقعه حمزه بن ملک آذری اسفراینی

مرورگر
جاذبه تاریخی آرامگاه شيخ آذری

بقعه حمزه بن ملک آذری اسفراینی معروف به (شیخ آذری) ، شاعر و عارف قرن نهم هجری ، از بناهایی است که در محدوده شهر تاریخی بلقیس اسفراین در استان خراسان شمالی قرار گرفته و به شماره 4497 تحت عنوان بخشی از مجموعه شهر تاریخی بلقیس اسفراین در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.