تگ

بقعه دانیال نبی

مرورگر
موزه شوش از مهمترین موزه های اشیای ایران باستان

موزه شوش با نمایی آجری و ۵۵۰ ‏متر مربع زیر بنا، در میان باغی به وسعت ۱۴,۶۳۵ ‏متر مربع ساخته شده است. این موزه بر سر راه قلعه باستانی شوش و در روبروی بقعه دانیال نبی واقع شده است. موزه شوش یکی از مهمترین موزه های اشیای ایران باستان است.