تگ

بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی

تصویر مرتبط

موزه چینی خانه اردبیل بیش از 400 سال قبل توسط شیخ بهایی طراحی شد تا مکانی امن برای نگهداری هدایای چینی شاه چین باشد که با هدف احیای راه ابریشم به شاه عباس اهدا شده بود. موزه چینی ها امروزه به عنوان یکی از دیدنی های اردبیل مورد توجه قرار گرفته است.

جاهای دیدنی اردبیل در پاییز

استان خنک اردبیل در فصول مختلف سال جذاب است اما به دلیل سرمای زمستان بیشتر میتوان از تفریحات خنک آن استفاده کرد با جاهای دیدنی اردبیل که سرپوشیده هستند