تگ

بقعه شیخ صفی الدین

مرورگر
نتیجه تصویری برای مسجد جامع اردبیل

«مسجد جامع» یا «جمعه مسجد»، از جاذبه‌‌های گردشگری مذهبی در شهرستان اردبیل با پیشینه‌ای متعلق به حکومت سلجوقیان است که در بخش شرقی و روی یک بلندی ساخته شده است. به نظر می‌رسد در دوران پیش از اسلام، در این مکان آتشگاهی وجود داشته است.