تگ

بقعه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی

مرورگر
نتیجه تصویری برای مسجد جامع نطنز

در میان باغستان‌های واقع در دل شهر تاریخی نطنز، مناره‌ای بلند، گنبدی هرمی و درخت چنار کهنسال و سربه فلک کشیده‌ای نظر هر تازه‌ واردی را به خود جلب می‌کند.این بنا راهنمای راه می‌شود تا یکی از شگفت‌انگیزترین سازه‌های تیموری را ببینیم.این اثر مسجد جامع نطنز است.