تگ

بقعه علی بن مهزیار اهوازی

مرورگر
آرامگاه علی ابن مهزیار از مهم‌ترین بناهای شهر اهواز

مقبره‌ آرامگاه علی‌ابن مهزیار یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین بناهای شهر اهواز است.علی‌ابن مهزیار یکی از دانشمندان و فقهای شیعه بود. در سال ۲۰۱ هجری قمری در محل اقامت امام رضا در اهواز، مسجدی را بنا کرده و بعد از مرگ علی‌ابن مهزیار او را در این مسجد دفن کردند.