تگ

بقعه چلبی اوغلی

مرورگر
معرفی آرامگاه شیخ براق یا چلبی اوغلی

بنای معروف بقعه چلبی اوغلی در 500 متری جنوب غربی گنبد بزرگ سلطانیه، بر سر راه سلطانیه – خدابنده قرار گرفته است، باستان شناسان و محققان این مجموعه را به سلطان چلپی منسوب کرده و تاریخ احداث بنا از جاذبه های سلطانیه را سال 728 هجری قمری بیان کرده‌اند.