تگ

بلندترین کوه در جهان مونا کی

صعود به قلّه ی مونا کی هاوایی

همه میدانند که هاوایی یک مقصد ایده آل برای کسانی است که به دنبال آرامش ، استراحت و تفریح در مسافرت می باشد ، به دنبال خورشید و آب میرند و برای مدت کوتاهی از زندگی عادی فرار میکنند .