تگ

بلند ترین آبشار تایلند

مرورگر
زیباترین کوه های تایلند

پیاده روی هنگام بازدید از تایلند بسیار جالب است . بسیاری از کوه ها و تپه های آن دارای مسیر های پیاده وری زیبایی هستند . در این مطلب ، ما ۱۰ مورد از کوه های تایلند با بهترین مناظر را معرفی می کنیم.