تگ

بلوار ساحلی انزلی

جاذبه گردشگری بنای حافظیه انزلی

در اوایل دوره پهلوی در مجاورت شهرداری انزلی در میان درختان سرسبز بنای سفید زیبایی برای اجرای موسیقی ساخته شد كه بدلیل شباهت با بنای آرامگاه حافظ به آن حافظیه می گویند. این بنا به شماره 1513 جزء آثار ملی به ثبت رسیده است و از جاذبه های گردشگری شهر انزلی بشمار می رود.