تگ

بناى تاريخى امام‌زاده قاسم

مرورگر
بارگاه مطهر امامزاده قاسم (ع) ، از جاهای مذهبی مازندران

بارگاه مطهر امامزاده قاسم (ع) ، یکی از جاهای مذهبی شهرستان بابل به شمار می آید که در محله آستانه‌ بابل واقع شده است. شاهکار هنر ایرانیان در ادوار بسیار دور را می توان در درب ورودی و صندوقی چوبی بسیار نفیس این بارگاه مطهر مشاهده کرد که بسیار ارزشمند است.